Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Bình chọn:
4.4 trên 84 phiếu
Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao. Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 81 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì. Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1. Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì ? Câu 2. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "Nhai kĩ no lâu". Câu 3. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những l Câu 1. Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì ? Câu 2. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "Nhai kĩ no lâu". Câu 3. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những l

Giải bài 1 trang 83 SGK Sinh học 8. Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 83 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 83 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 83 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "Nhai kĩ no lâu".

Xem chi tiết
Bài 3 trang 83 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 83 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 83 SGK Sinh học 8. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 83 SGK Sinh học 8 Bài 4 trang 83 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 83 SGK Sinh học 8. Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào

Xem chi tiết


Gửi bài