Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?


Đề bài

Việc thành lập Liên Bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử trang 55 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

* Trong nước:

- Thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí của các dân tộc Nga.

- Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga hoàng, Chủ nghĩa xã hội được xác lập trên nước Nga, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng CNXH sau này.

- Khẳng định tính đúng đắn trong chính sách dân tộc của Lê-nin, nhất là sự cần thiết phải đoàn kết các dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở Liên Xô.

- Tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các dân tộc thuộc Nga trong công cuộc xây dựng đất nước cũng như sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc thuộc Nga.

* Quốc tế:

- Để lại bài học kinh nghiệm trong xây dựng và đoàn kết dân tộc.

- Giáng đòn mạnh vào chính sách bao vây, cô lập, đàn áp nước Nga.

- Hình thành mô hình nhà nước XHCN trên thế giới, đối lập hoàn toàn với TBCN.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.