Lesson Two: Grammar Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


Đề bài

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

Where's Grandma? She's in the dining room.

Is she in the kitchen? No, she isn't.

Where are Dad and Billy? They're in the dining room, too.

Are they in the living room? No, they aren't.

Dịch:

Bà ở đâu? Bà ở trong phòng ăn.

Bà có ở trong nhà bếp không?

Bố và Billy ở đâu? Họ cũng ở trong phòng ăn.

Họ có ở trong phòng khách không? Không, họ không ở đó.

3. Look and say.

+ Where's Billy? => He's in the bedroom.

4. Look again and write.

is / are / isn't / aren't

1. __Is__ Billy in the bedroom? Yes, he is.

2. ____ Mom and Dad in the bathroom? No, they _____.

3. _____ Grandpa and Grandma in the dining room? Yes, they____.

4. ____Rosy in the bathroom? Yes, she ____.

Lời giải chi tiết

3.Hướng dẫn:

2. Where are Mom and Dad? => They are in the kitchen.

3. Where are Grandma and Grandpa? => They are in the dining room.

4. Where's Rosy? => She is in the bathroom.

4.Hướng dẫn:

2. Are / aren't

3. Are / are

4. Is / is

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.