Lesson One: Words Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


Giải bài tập Lesson One: Words Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và hát theo nhịp.)

dress: váy

socks: tất / vớ

T-shirt: áo phông

pants: quần dài

shorts: quần sooc

Bài 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

1. A: Help! The clothes! Look, this is Rosy's dress.

   (Giúp với! Quần áo! Nhìn này, đây là váy của Rosy.)

   B: Are these her shocks?

   (Tất của con bé phải không?)

   A: Yes, they are.

   (Đúng vậy.)

2. A: Is this Billy's T-shirt?

   (Đây là áo phông của Billy phải không?)

   B: Yes, it is. Put it in here.

   (Đúng vậy. Đặt nó vào đây.)

3. Are these his pants?

  (Đây là quần của thằng bé phải không?)

4. No, they aren't his pants. They're my shorts!

   (Không, chúng không phải quần của của em ấy. Chúng là quần sooc của tôi!)


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.