Lesson Three: Song Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


Giải bài tập Lesson Three. Song Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen , point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

tiger: hổ

snake: rắn

parrot: vẹt

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Let's go to the zoo!

Hear the tigers growl, growl,

Growl, growl, growl, growl.

Hear the tigers growl, growl.

Hip, hip, hip hooray!

Let's go to the zoo, zoo, zoo!

What about you, you, you?

You can come too, too, too.

Let's go to the zoo, zoo, zoo!

Hear the snakes hiss, hiss, …

Let's go to the zoo, zoo, zoo …

Hear the parrots squawk, squawk, …

Let's go to the zoo, zoo, zoo …

Dịch:

Hãy tới vườn thú.

Nghe tiếng hổ gầm gừ, gầm gừ,

Grừ, grừ, grừ, grừ

Nghe tiếng hổ gầm gừ, gầm gừ

Hip, hip, hip, hoan hô!

Hãy tới vườn thú, vườn thú,vườn thú!

Bạn thì sao???

Bạn cũng có thể đến.

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú!

Hãy nghe con rắn hiss, hiss…

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú…

Hãy nghe con vẹt squawk, squawk…

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.