Lesson Four: Phonics Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


Đề bài

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

egg: trứng

fig: quả sung

goat: dê

hat: mũ

2. Listen and chant.

Click here to listen

I have an egg, e, e, egg. I have a fig, f, f, fig.

I have a goat, g, g, goat. I have a hat, h, h , hat.

Dịch:

Tôi có một quả trứng, "e, e, egg". Tôi có một quả sung," f, f, fig".

Tôi có 1 con dê, "g, g, goat". Tôi có một cái mũ, "h, h, hat"

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen


Script:

f, fig

e, egg

h, hat

g, goat

g, goat

h, hat

f, fig

4. Read and circle the sounds e, f, g, h, at the start of the words.

There's an egg with a yellow hat.

Look, the goat has a fig.

The goat likes figs.

Dịch:

Có một quả trứng với cái mũ vàng

Nhìn kìa, con dê có một quả sung

Con dê thích sung.

loigiaihay.com

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.