Lesson Four: Phonics Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)

van: xe tải

window: cửa sổ

box: hộp

yo-yo: con quay yo-yo

zebra: ngựa vằn

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và hát đồng dao.)

Here is a van, v, v, van. Here is a window, w, w, window.

(Đây là một cái xe tải, v, v, van. Đây là cửa sổ, w, w, window.)

Here is a box, x, x, box. Here is a yo-yo, y, y, yo-yo.

(Đây là hộp, x, x, box. Đây là con quay yo-yo, y, y, yo-yo.)

Here is a zebra, z, z, zebra.

(Đây là một con ngựa vằn, z, z, zebra.)

Bài 3

3. Listen to the sounds and connect the letters.

(Nghe các âm và nối các chữ cái.)

z, zebra

w, window

y, yo-yo

x, box

v, van

w, window

z, zebra

Bài 4

4. Read and circle the sounds v, w, x, y, z.

(Đọc và khoanh chọn âm v, w, x, y, z.)

Look out the window.

What can you see?

I can see a zebra in a van,

And a yo-yo on a box.

Lời giải chi tiết:

Look out the window.

What can you see?

I can see a zebra in a van,

And a yo-yo on a box.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.