Lesson Two: Grammar Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

Where's the ball? => It's in the goal.

Where's the ball? => It's on the slide.

Where's the ball? => It's under the seesaw.

Dịch:

Quả bóng ở đâu? => Nó ở trong khung thành.

Quả bóng ở đâu? Nó ở trên cầu trượt.

Quả bóng ở đâu? Nó ở dưới cầu bập bênh.

3. Look and say.

Hướng dẫn:

+ Where's the ball? => It's under the tree.

+ Where's the ball? => It's on the slide.

+ Where's the ball? => It's on the goal.

+ Where's the ball? => It's under the slide.

4. Write. in / on / under. (Viết)

1. It's under the tree.

2. It's ____ the seesaw.

3. It's ____ the goal.

Hướng dẫn:

2. on

3. in

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.