Lesson One: Words Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2


Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 4: Family & Friends Special Edittion Grade 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và hát theo nhịp.)

 

teacher: cô giáo

student: học sinh

firefighter: lính cứu hỏa

pilot: phi công

Bài 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

1. A: Look! Is Billy a teacher? (Nhìn kìa! Billy là giáo viên phải không?)

   B: Yes, he is. And Tim is a student. (Đúng vậy. Và Tim là học sinh.)

2. A: Is Grandma a teacher? (Bà là cô giáo phải không?)

    B: No, she isn't. (Không, bà không phải.)

3. A: Coming … (Đến đây …)

    B: Look! (Nhìn kìa!)

    C: Oh, no! (Ôi, không!)

4. A: Look at Grandpa. Is he a firefighter? (Nhìn ông kìa. Ông là lính cứu hỏa sao?)

   B: No, he isn't. But he is a hero! (Không, ông không phải. Nhưng ông là người hùng!)


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.