Lesson One Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2


Giải bài tập Lesson One Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


Rosy

Tim

Billy

Miss Jones: cô Jones

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)


 Hello, Rosy. Hello, Tim. Hello, everyone.

(Xin chào, Rosy. Xin chào , Tim. Xin chào, mọi người.)

Hello, Billy and Miss Jones. Come and have some fun!

(Xin chào, Billy và cô Jones. Hãy đến và vui cùng nhau!)

Bài 3

3. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)

1. A: Hello. What's your name? (Xin chào. Con tên là gì?)

    B: My name's Rosy. (Con tên là Rosy.)

    C: And my name's Tim. (Và con là Tim.)

2. A: Hello, class. My name's Miss Jones. Oh! Who's this? (Xin chào, cả lớp. Cô là Cô Jones. Oh! Ai đây?)

3. C: He's Billy. (Bạn ấy là Billy.)

    A: Hi, Billy. How old are you? (Chào Billy. Con bao nhiêu tuổi?)

4. D: I'm sorry. Come on, Billy. (Cô xin lỗi. Đến đây, Billy.)

   E: I'm two. (Con 2 tuổi ạ.)

   A: Goodbye! (Tạm biệt!)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.