CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT

Bình chọn:
4.5 trên 70 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 8

Xem lời giải

Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 123 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 124 sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 124 SGK Sinh học 8. Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 124 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 124 SGK Sinh học 8. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 124 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 124 SGK Sinh học 8. Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?

Xem lời giải

Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào.

- Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu? - Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào? - Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào?

Xem lời giải

Sự khác nhau giữa sự tạo nước tiểu và sự thải nước tiều.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 127 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 127 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 127 SGK Sinh học 8. Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 127 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 127 SGK Sinh học 8. Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 127 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 127 SGK Sinh học 8. Sự bài tiết nước tiểu diễn ra như thế nào ?

Xem lời giải

Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào về sức khoẻ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Điền vào các ô trống trong bảng 40 bằng các nội dung thích hợp.

Điền vào các ô trống trong bảng 40 bằng các nội dung thích hợp.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 130 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 130 SGK Sinh học 8. Trong các thói quen sống khoa học, để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu em đã có những thói quen nào và chưa có thói quen nào

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 130 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 130 SGK Sinh học 8. Thử đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học nếu em chưa có

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất