Chương I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu
Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những biểu hiện của “cách mạng đá mới" ở nước ta là gì? Những biểu hiện của “cách mạng đá mới" ở nước ta là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những điểm mới trong cuộc sống của cư dân Phùng Nguyên là gì? Những điểm mới trong cuộc sống của cư dân Phùng Nguyên là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày những giai đoạn phát triển chính Trình bày những giai đoạn phát triển chính

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về thời gian ra đời thuật luyện Em có nhận xét gì về thời gian ra đời thuật luyện

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối

Giải bài tập 3 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc

Giải bài tập 4 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào? Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 78 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tóm tắt tình hình văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II Tóm tắt tình hình văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam. Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Giải bài tập 1 trang 79 SGK Lịch sử 10. Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Xem chi tiết
Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội

Giải bài tập 2 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa, Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa,

Giải bài tập 3 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hoá, Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hoá,

Giải bài tập 4 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì? Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 81 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội Hãy cho biết những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội

Giải bài tập 3 trang 82 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất