Chương I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Bình chọn:
4.6 trên 141 phiếu
Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đéc-lan trước cách mạng. Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đéc-lan trước cách mạng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 144 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến chính của Cách mạng Hà Lan. Trình bày diễn biến chính của Cách mạng Hà Lan.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 144 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng

Xem chi tiết
Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan. Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan.

Giải bài tập 1 trang 145 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan.

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư sản Anh Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư sản Anh

Giải bài tập 2 trang 145 SGK Lịch sử 10. Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư sản Anh

Xem chi tiết
Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào ? Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì ? Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh? Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 149 SGK Lịch sử 10. Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

Xem chi tiết
Hãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh Hãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh

Giải bài tập 1 trang 150 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập. Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

Giải bài tập 2 trang 150 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trước cách mạng tình hình kinh tế - xã hội Pháp có gì nổi bật? Trước cách mạng tình hình kinh tế - xã hội Pháp có gì nổi bật?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 152 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng? Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 152 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Cách mạng tư sản Pháp 1789 bùng nổ trong bối cảnh nào? Cách mạng tư sản Pháp 1789 bùng nổ trong bối cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 155 SGK Lịch sử 10. Cách mạng tư sản Pháp 1789 bùng nổ trong bối cảnh nào?

Xem chi tiết
Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền. Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 155 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy? Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 155 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền trong hoàn cảnh nào? Phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Chính quyền Giacôbanh đã thực hiện những Chính quyền Giacôbanh đã thực hiện những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 157 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27-7-1794. Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27-7-1794.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 158 SGK Lịch sử 10. Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27-7-1794.

Xem chi tiết
Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào? Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập 1 trang 158 SGK Lịch sử 10. Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài