Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bình chọn:
4.6 trên 110 phiếu
Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào? Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 78 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Tóm tắt tình hình văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II Tóm tắt tình hình văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam. Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Giải bài tập 1 trang 79 SGK Lịch sử 10. Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Xem chi tiết

Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội

Giải bài tập 2 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa, Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa,

Giải bài tập 3 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hoá, Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hoá,

Giải bài tập 4 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiếtHỏi bài