Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII

Bình chọn:
4.5 trên 100 phiếu
Nêu nguyên nhân của sự chia cắt đất nước Nêu nguyên nhân của sự chia cắt đất nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê - Trịnh. Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê - Trịnh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 109 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát? Em có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 110 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê - Trịnh Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê - Trịnh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 110 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em hãy cho biết nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ Em hãy cho biết nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ

Giải bài tập 1 trang 110 SGK Lịch sử 10. Em hãy cho biết nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ

Xem chi tiết
Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc

Giải bài tập 2 trang 110 SGK Lịch sử 10. Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc

Xem chi tiết
Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc triều, Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc triều,

Giải bài tập 3 trang 110 SGK Lịch sử 10. Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc triều,

Xem chi tiết
Vẽ sơ đồ về tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài, Đàng Trong Vẽ sơ đồ về tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài, Đàng Trong

Giải bài tập 4 trang 110 SGK Lịch sử 10. Vẽ sơ đồ về tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài, Đàng Trong

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài