Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bình chọn:
4.4 trên 104 phiếu
Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi? Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này. Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành tại đâu và từ bao giờ? Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành tại đâu và từ bao giờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông. Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì? Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 16 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết những thành tựu văn hoá lớn Hãy cho biết những thành tựu văn hoá lớn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước ? Đặc điểm kinh tế của các vùng này là gì ? Tại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước ? Đặc điểm kinh tế của các vùng này là gì ?

Giải bài tập 1 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp

Giải bài tập 2 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại

Giải bài tập 3 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những

Giải bài tập 4 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết