Chương VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì ? Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì ?

Hệ quả của cuộc phát kiến địa lí.

Xem chi tiết
Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy miêu tả lãnh địa và cuộc sống của lãnh chúa Hãy miêu tả lãnh địa và cuộc sống của lãnh chúa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thành thị trung đại đã được hình thành như thế Thành thị trung đại đã được hình thành như thế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô đã được hình thành như thế nào ? Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô đã được hình thành như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 59 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Đời sống kinh tế Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Đời sống kinh tế

Giải bài tập 2 trang 59 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị

Giải bài tập 3 trang 59 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến Hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy chỉ trên lược đồ những cuộc phát kiến về địa lí. Hãy chỉ trên lược đồ những cuộc phát kiến về địa lí.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 62 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì? Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vì sao có sự xuất hiện của phong trào Văn hoá Vì sao có sự xuất hiện của phong trào Văn hoá

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy trình bày những nét chính của Chiến tranh nông dân Đức. Hãy trình bày những nét chính của Chiến tranh nông dân Đức.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao vào thời hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Tây Âu ? Tại sao vào thời hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Tây Âu ?

Giải bài tập 2 trang 65 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hoá Phục hưng. Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hoá Phục hưng.

Giải bài tập 3 trang 65 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo. Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo.

Giải bài tập 4 trang 65 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức. Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức.

Giải bài tập 5 trang 65 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại). Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại).

Giải bài tập 1 trang 68 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của xã hội loài người (đến thời trung đại). Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của xã hội loài người (đến thời trung đại).

Giải bài tập 2 trang 68 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất