Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Bình chọn:
4.5 trên 61 phiếu
Các điều luật trên nói lên điều gì? Các điều luật trên nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 89 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những thay đổi qua cuộc cải cách hành Những thay đổi qua cuộc cải cách hành

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê thời gian thống trị Lập bảng thống kê thời gian thống trị

Giải bài tập 4 trang 90 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nhận xét chung về sự hoàn thiện của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê. Nhận xét chung về sự hoàn thiện của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê.

Giải bài tập 3 trang 90 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông,

Giải bài tập 2 trang 90 SGK Lịch sử 10.

Xem chi tiết
So sánh bộ máy nhà nước thời Lê So sánh bộ máy nhà nước thời Lê

Giải bài tập 1 trang 90 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu tác dụng của các chính sách đối nội và đối ngoại Nêu tác dụng của các chính sách đối nội và đối ngoại

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội ? Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 92 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp ? Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 92 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời ? Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 93 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự ra đời của các làng nghề thủ công Sự ra đời của các làng nghề thủ công

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 93 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em nghĩ thế nào về thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ X - XV ? Em nghĩ thế nào về thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ X - XV ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?

Giải bài tập 3 trang 95 SGK Lịch sử 10. Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?

Xem chi tiết
Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển

Giải bài tập 2 trang 95 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát

Giải bài tập 1 trang 95 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê. Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Phân tích ý nghĩa của bài thơ Nam quốc Phân tích ý nghĩa của bài thơ Nam quốc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu một vài đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn. Nêu một vài đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 99 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao nhân dân thời Trần lại sẵn sàng Tại sao nhân dân thời Trần lại sẵn sàng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 99 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng Đạo. Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng Đạo.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 99 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất