Chương I. Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.5 trên 120 phiếu
Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ đối với Phi-líp-pin như thế nào ? Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ đối với Phi-líp-pin như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 21 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến chính các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia. Trình bày diễn biến chính các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Cam-pu-chia.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 23 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô ? Nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 23 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX. Nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trình bày các biện pháp cải tạo của Ra-ma V. Trình bày các biện pháp cải tạo của Ra-ma V.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm ? Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những nét chính về tình hình các Nêu những nét chính về tình hình các

Giải bài tập 1 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh

Giải bài tập 2 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu

Giải bài tập 3 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thưc dân của nhân dân châu Phi. Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thưc dân của nhân dân châu Phi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Dựa vào lược đồ (hình 13), hãy nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX Dựa vào lược đồ (hình 13), hãy nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 30 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử

Giải bài tập 1 trang 30 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Lập niên biểu quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX theo thứ tự: thời gian, tên nước, năm giành độc lập Lập niên biểu quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX theo thứ tự: thời gian, tên nước, năm giành độc lập

Giải bài tập 2 trang 30 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Chính sách bành trướng của Mĩ đối với Chính sách bành trướng của Mĩ đối với

Giải bài tập 3 trang 30 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài