Câu 7 trang 216 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học:

Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học:

a)  Hexyl bromua, brombenzen, 1-brombut-2-en.

b) 1-Clopent-2-en, pent-2-en, 1-clopentan.

Giải

a) - Dùng dung dịch \(B{r_2}\), mất màu dung dịch  \(B{r_2}\) là \(C{H_2}Br - CH = CH - C{H_3}\)

 

    - Đun hai mẫu còn lại với dung dịch NaOH, chiết lấy phần nằm dưới (ancol nổi lên trên) cho tác dụng với dung dịch \(AgN{O_3}\) thấy có kết tủa vàng nhạt là hexyl bromua. Mẫu còn lại là benzen.

                

b) Tương tự câu a, dùng dung dịch \(B{r_2}\): Hai mẫu làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\) là 1-clopent-2-en và pent-2-en. Mẫu còn lại là 1-clopentan. Thủy phân 1-clopent-2-en và pent-2-en, rồi dùng dung dịch \(AgN{O_3}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài