CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO

Bình chọn:
4.7 trên 16 phiếu
Câu 1 trang 168 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 168 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân biệt các khái niệm polien, đien và ankađien

Xem chi tiết
Câu 2 trang 168 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 168 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Đồng phân cấu tạo nào của pentađien có thể tồn tại dưới dạng các đồng phân hình học ? Viết công thức lập thể của chúng.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 179 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 179 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin với các chất sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 178 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 178 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon mạch hở ứng với công thức phân tử và cho biết chúng thuộc những loại đồng phân nào ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 178 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 178 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xiclobutan có phải là đồng phân của các buten hay không, nếu có thì là đồng phân loại gì ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo các anken sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 158 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 158 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo chung cho anken. Hãy so sánh thành phần và đặc điểm cấu tạo của aken với ankan và monoxicloankan.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem chi tiết
 Câu 1 trang 173 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 173 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tecpen là gì ?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 6 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy tính khối lượng polibutađien thu được từ 1000 (, 1 atm) hỗn hợp khí trên, biết rằng phản ứng trùng hợp đạt hiệu suất 90%.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức phân tử của A

Xem chi tiết
Câu 4 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Vì sao phản ứng hóa học của buta-1,3- đien và isopren có nhiều điểm giống nhau ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 169 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 181 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 181 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Menton (mùi bạc hà) có công thức phân tử , chỉ chứa 1 liên kết đôi. Hỏi nó có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 181 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 181 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy điền các từ hoặc các số cho dưới đây bào chỗ trống trong các câu sau:

Xem chi tiết
 Câu 1 trang 181 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 181 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền tiếp các số thích hợp sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 164 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 164 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Vì sao anken hoạt động háo học mạnh hơn cả anken ? Hãy viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau:

Xem chi tiết
 Câu 1 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 164 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 158 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Vì sao but-2-en có 2 đồng phân cis và trans còn but-1-en thì không ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài