Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bình chọn:
4.8 trên 111 phiếu
Câu 1 trang 30 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 30 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình ion rút gon của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 30 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 2 trang 30 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch xảy ra khi

Xem chi tiết
Câu 3 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Rau quả khô được bảo quản bằng khí thường chứa một lượng nhỏ hợp chất có gốc . Để xác định sự có mặt của các ion trong rau quả, một học sinh ngâm một ít đậu trong nước...

Xem chi tiết
Câu 4 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Những hóa chất sau thường được dùng trong công việc nội trợ: muối ăn,giấm, bột nở

Xem chi tiết
Câu 5 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hòa tan hoàn toàn 0,1022g một muối kim loại hóa trị hai trong 20,00 mldung dịch HCl 0,080M. Để trung hòa lượng HCl dư cần 5,64 ml dung dịch NaOH 0,10M. Xác định kim loại M.

Xem chi tiết
Câu 6 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 6 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0 ?

Xem chi tiết
Câu 7 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 7 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0 ?

Xem chi tiết
Câu 8 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 8 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dung dịch nào ở câu 7 có độ pH > 7,0 ?

Xem chi tiết
Câu 9 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 9 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dụng dịch để tạo thành kết tủa sau (hình 1.10):

Xem chi tiết
Câu 10 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 10 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tính nồng độ mol của các ion

Xem chi tiết


Gửi bài