Câu 9 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dụng dịch để tạo thành kết tủa sau (hình 1.10):

Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dụng dịch để tạo thành kết tủa sau (hình 1.10):

a.\(Cr{\left( {OH} \right)_3}\)                      b. \(Al{\left( {OH} \right)_3}\)

c. \(Ni{\left( {OH} \right)_2}\)               

Giải

a) \(Cr{\left( {N{O_3}} \right)_3} + 3NaOH \to Cr{\left( {OH} \right)_3} \downarrow  + 2NaN{O_3}\)

\(\left( {C{r^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Cr{{\left( {OH} \right)}_3} \downarrow } \right)\)

b) \(AlC{l_3} + 3NaOH \to Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow  + 3NaCl\)

\(\left( {A{l^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Al{{\left( {OH} \right)}_3} \downarrow } \right)\)

c) \(NiS{O_4} + 2NaOH \to Ni{\left( {OH} \right)_2} \downarrow  + N{a_2}S{O_4}\)

\(\left( {N{i^{2 + }} + 2O{H^ - } \to Ni{{\left( {OH} \right)}_2} \downarrow } \right)\)

loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 10 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài