Bài 61: Axit Cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 256 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 256 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa: a) Axit axetic có đầy đủ tính chất của một axit.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 256 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 256 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau: a) Giấm ăn làm đỏ quỳ tím [ ]

Xem chi tiết
 Câu 3 trang 256 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 256 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy sắp xếp các axit trong các dãy sau theo thứ tự tăng dần lực axit:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 256 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 256 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hai bình như nhau, bình A chứa 0,50 lít axit clohiđric 2M, bình B chứa 0,50 lít axit axetic 2,0M, được bịt kín bởi 2 bóng cao su như nhau...

Xem chi tiết
Câu 5 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng khi cho axit acrylic tác dụng lần lượt với các chất sau:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 6 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái chỉ sản phẩm hữu cơ chính):

Xem chi tiết
Câu 7 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 7 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau: a) Etanol, fomalin, axeton, axit axetic b) Phenol, p-nitrobenzanđêhit, axit benzoic

Xem chi tiết
Câu 8 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 8 trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Để trung hòa 40,0 ml axit axetic cần dùng 25,0 ml dung dịch NaOH 1,00M. Coi khối lượng riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước. Hãy tính nồng độ % của axit axetic trong mẫu giấm nói trên.

Xem chi tiết
Câu 9* trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 9* trang 257 SGK Hóa học 11 Nâng cao

a) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được

Xem chi tiết


Gửi bài