Bài 46: Benzen và Ankylbenzen

Bình chọn:
4.6 trên 48 phiếu
Câu 1 trang 191 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 191 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 191 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 191 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của bezen bằng một hình lục giác đều với một vòng tròn ở trong.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 191 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 191 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì sao ?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức phân tử của các đồng đẳng của benzen chứa 8 và 9 nguyên tử C.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 6 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

Xem chi tiết
Câu 7 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 7 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm ở các phản ứng sau:

Xem chi tiết
Câu 8 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 8 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân biệt 3 lọ hóa chất không nhãn chứa benzen, xiclohexan và xiclohexen

Xem chi tiết
Câu 9 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 9 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên hiđrocacbon đó theo 3 cách khác nhau.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 10 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy vẽ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm đó (xem hình 7.3 và hình 8.1)

Xem chi tiết


Gửi bài