Câu 3 trang 215 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy cho biết sự biến đổi nhiệt đội sôi ghi trong bản có theo quy luật nào không ?

Nhiệt độ sôi  \(\left( {^oC} \right)\) của một số dẫn xuất halogen cho trong bảng sau:

Công thức

X = F

X = Cl

X = Br

X = I

X = H

\(C{H_3}X\)

-78

-24

4

42

 

\(CH{X_3}\)

-82

61

150

Thăng hoa ở 210

 

\(C{H_3}C{H_2}X\)

-38

12

38

72

 

\(C{H_3}C{H_2}C{H_2}X\)

-3

47

71

102

 

\({(C{H_3})_2}CHX\)

-10

36

60

89

 

\({C_6}{H_5}X\)

85

132

156

188

 

 

a) Hãy cho biết sự biến đổi nhiệt đội sôi ghi trong bản có theo quy luật nào không ?

b) Hãy ghi nhiệt độ sôi của các hi đrocacbon vào cột cuối cùng của bảng và so sánh với nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen tương ứng rồi rút ra nhận xét.

Giải

a) Quy luật biến đổi nhiệt độ sôi

- Ở nhiệt độ thường  \(C{H_3}F,C{H_3}Cl,C{H_3}Br\) là chất khí; \(C{H_3}I\) là chất lỏng.

- Trong hợp chất RX (R là gốc hiđrocacbon, X là halogen)

+ Nhiệt độ sôi tăng dần khi X lần lượt thay thế bằng F, Cl, Br, I.

+ Nhiệt độ sôi tăng dần khi R tăng

b) - Nhiệt độ sôi dẫn xuất halogen cao hơn nhiệt độ sôi các ankan tương ứng.

   - Các hợp chất hữu cơ đồng phân về mạch cacbon thì đồng phân mạch thẳng có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân mạch nhánh do hiệu ứng Van dec Van.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài