Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

Bình chọn:
4.1 trên 24 phiếu


Hỏi bài