Vở bài tập Toán 4 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 30 : Phép trừ


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 VBT toán 4 bài 30 : Phép trừ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(62975 – 24138\)                        \(39700 – 9216\)                          \(100000 – 9898\)

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm là:

- Số lớn nhất có bốn chữ số là: ………

- Số bé nhất có bốn chữ số là : ………

- Hiệu của hai số này là : …………………

Phương pháp giải:

Hiệu của hai số = ố lớn nhất có bốn chữ số – số bé nhất có bốn chữ số. 

Lời giải chi tiết:

- Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999.

- Số bé nhất có bốn chữ số là : 1000

- Hiệu của hai số này là:  9999 – 1000 = 8999.

Bài 3

 Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2632kg đường, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 264kg. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu tấn đường ?

Phương pháp giải:

- Tìm số đường bán ngày thứ hai = số đường bán ngày thứ nhất – 264kg.

- Số đường bán hai ngày = số đường bán ngày thứ nhất + số đường bán ngày thứ hai.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta có 1 tấn = 1000kg.

Lời giải chi tiết:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

2632 – 264 = 2368 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là :

2632 + 2368 = 5000 (kg)

 5000kg = 5 tấn

                                  Đáp số: 5 tấn.

Bài 4

a) Vẽ theo mẫu:

b) Cho biết 4 chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1cm2 (như hình dưới đây).

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là : ………………………

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ đã cho rồi vẽ lại tương tự.

- Chia hình vẽ đã cho thành các ô vuông có diện tích 1cm rồi tìm diện tích hình vẽ đã cho.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

Nối các điểm như hình sau :

Ta thấy hình mẫu được chia thành 10 ô vuông bằng nhau.

Diện tích hình của hình mẫu trong câu a là:   1 × 10 = 10cm2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài