Vở bài tập Toán 4 Chương 6 : Ôn tập

Bài 160 : Ôn tập về các phép tính với phân số


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 VBT toán 4 bài 160 : Ôn tập về các phép tính với phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) \({2 \over 5} + {1 \over 5}=\)

\({3 \over 5} - {2 \over 5}=\)

\({3 \over 5} - {1 \over 5}=\)

\({1 \over 5} + {2 \over 5}=\)

b) \({1 \over 3} + {5 \over {12}}=\)

\({9 \over {12}} - {1 \over 3}=\)

\({9 \over {12}} - {5 \over {12}}=\)

\({5 \over {12}} + {1 \over 3}=\)

Lời giải chi tiết:

a) \({2 \over 5} + {1 \over 5} = {3 \over 5};\)

\({3 \over 5} - {2 \over 5} = {1 \over 5};\)

\({3 \over 5} - {1 \over 5} = {2 \over 5};\)

\({1 \over 5} + {2 \over 5} = {3 \over 5};\)

b) \({1 \over 3} + {5 \over {12}} = {{4 + 5} \over {12}} = {9 \over {12}} = {3 \over 4}\)

\({9 \over {12}} - {1 \over 3} = {{9 - 4} \over {12}} = {5 \over {12}}\)

\({9 \over {12}} - {5 \over {12}} = {4 \over {12}} = {1 \over 3}\)

\({5 \over {12}} + {1 \over 3} = {{5 + 4} \over {12}} = {9 \over {12}} = {3 \over 4}\)

Bài 2

Tính

a) \({2 \over 7} + {3 \over 8}=\)

\({4 \over 8} - {2 \over 6}=\)

b) \({3 \over 4} + {1 \over 6}=\)

\({3 \over 4} - {2 \over 5}=\)

Lời giải chi tiết:

a) \({2 \over 7} + {3 \over 8} = {{16 + 21} \over {56}} = {{37} \over {56}}\)

\({4 \over 8} - {2 \over 6} = {{24 - 16} \over {48}} = {8 \over {48}} = {1 \over 6}\)

b) \({3 \over 4} + {1 \over 6} = {{18 + 4} \over {24}} = {{22} \over {24}} = {{11} \over {12}}\)

\({3 \over 4} - {2 \over 5} = {{15 - 8} \over {20}} = {7 \over {20}}\)

Bài 3

Tìm x:

a) \(x+{1 \over 3} = {4 \over 5}\)                                          b) \(x-{1 \over 2}={2 \over 7}\) 

Lời giải chi tiết:

a) \(x+{1 \over 3}={4 \over 5}\)                                          

             \(x={4 \over 5}-{1 \over 3}\)                                               

              \(x={7 \over {15}}\) 

b)                                                 

\(x-{1 \over 2}={2 \over 7}\)

         \(x={2 \over 7}+{1 \over 2}\)

         \(x={{11} \over {14}}\) 

Bài 4

Diện tích một vườn hoa sử dụng như sau:

\({3 \over 4}\) diện tích dùng để trồng hoa

\({1 \over 5}\) diện tích vườn dùng để làm đường đi.

a) Diện tích phần còn lại để xây bể nước bằng bao nhiêu phần diện tích của vườn hoa?

b) Tính diện tích phần xây dựng bể nước, biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng là 15m.


 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trồng hoa: \({3 \over 4}\) diện tích

Đường đi: \({1 \over 5}\) diện tích

Còn lại: ….? Diện tích

Bài giải

a) Diện tích còn lại để xây bể nước là:

\(1 - \left( {{3 \over 4} + {1 \over 5}} \right) = {1 \over {20}}\) (diện tích vườn hoa)

b) Diên tích vườn hoa là:

\(20 \times 15 = 300({m^2})\)

Diện tích phần xây bể nước là :

300 : 20 = 15 \(({m^2})\)

Đáp số: \({1 \over {20}}\) diện tích vườn hoa

\(15{m^2}\) diện tích phần xây bể nước

Bài 5

Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được \({2 \over 5}\) m. Con sên thứ hai trong \({1 \over 4}\) giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn và bao nhiêu?

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

 

Bài giải

\({1 \over 4}\)giờ = 15 phút; \({2 \over 5}\) m = 40cm

Con sên thứ nhất 15 phút bò được 40cm.

Con sên thứ hai 15 phút bò được 45cm.

Con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất là 45 – 40 = 5(cm)

Đáp số: 5cm

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài