Vở bài tập Toán 4 Chương 6 : Ôn tập

Bài 155 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 VBT toán 4 bài 155 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

134752 + 2408                                 84752 - 18736

35981 + 81037                                 618360 - 25813

Phương pháp giải:

- Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép tính lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm x

a) x + 216 = 570                             b) x - 129 = 427

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) x + 216 = 570 

             x = 570 – 216 

             x = 354

b) x – 129 = 427

             x = 427 + 129

             x = 556

Bài 3

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

7 + a = ..... + 7                           a – 0 = .....

( a + b ) + 5 = a + ( b + ..... )                      a – a = .....

0 + m = m + ..... = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các tính chất giao hoán, kết hợp... rồi điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 + a = a + 7                              a – 0 = a

(a + b ) + 5 = a +(b +5)                                a – a = 0

0 + m = m + 0 = m

Bài 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = .................

                                = .................

                                = .................

b) 102 + 7 +243 + 98 = .................

                                  = .................

                                  = .................

Phương pháp giải:

- Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, nhóm các số để tạo thành các số tròn chục, tròn trăm.

- Tính nhẩm rồi trình bày các bước giải.

Lời giải chi tiết:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = (68 + 32 ) + (95 + 5)

                                = 100 + 100

                                = 200

b) 102 + 7 +243 + 98 = (102 + 98) + (7 + 243)

                                  = 200 + 250

                                  = 450

Bài 5

Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của em ít hơn của anh là 28 000 đồng. Hỏi cả 2 anh em tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền tiết kiệm của em.

- Tính tổng số tiền tiết kiệm của hai anh em.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Bài giải

Số tiền tiết kiệm của em là:

135000 – 28000 = 107000 ( dồng )

Số tiền tiết kiệm của hai anh em là:

135000 + 107000 = 242000 (đồng)

Đáp số: 242000 đồng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài