Vở bài tập Toán 4 Chương 6 : Ôn tập

Bài 175 : Tự kiểm tra


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập phần 1, 2 trang 117, 118, 119 VBT toán 4 bài 175 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần 1

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8                               B. 800

C. 8000                          D   80 000

2. Đã tô đậm \(\frac{3}{5}\)  hình tròn nào 

 

3. Cho phép cộng: \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5}\) . Cách tính nào đúng?

A. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 + 4}}{{5 + 5}}\)

B. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{4}{{5 + 5}}\)

C.  \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 + 4}}{5}\)

D. \(\frac{4}{5} + \frac{4}{5} = \frac{{4 \times 5 + 4 \times 5}}{5}\)

4. Phân số \(\frac{5}{6}\) bằng phân số nào dưới đây:

A. \(\frac{{20}}{{18}}\)                                            B.\(\frac{{20}}{{24}}\)                            

C. \(\frac{{24}}{{20}}\)                                            D.\(\frac{{18}}{{20}}\)

5. Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:

A. 5dm                                 B. 50m

C. 5 mm                               D  . 5 m

Lời giải chi tiết

Phần 1.

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D A C B D

Phần 2

1. Tính

a) \(\frac{9}{{16}} - \frac{3}{8} = \)

b) \(\frac{5}{9} \times \frac{3}{8} = \)

c) \(\frac{5}{6} + \frac{9}{{12}}:\frac{{18}}{5} = \)

d) \(\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{1}{2} = \)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{9}{{16}} - \frac{3}{8} = \frac{9}{{16}} - \frac{{3 \times 2}}{{8 \times 2}} = \frac{9}{{16}} - \frac{6}{{16}} = \frac{3}{{16}}\)

b) \(\frac{5}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{{5 \times 3}}{{9 \times 8}} = \frac{5}{{24}}\)

c) \(\frac{5}{6} + \frac{9}{{12}}:\frac{{18}}{5} = \frac{5}{6} + \frac{9}{{12}} \times \frac{5}{{18}} = \frac{5}{6} + \frac{5}{{24}} = \frac{{25}}{{24}}\)

d) \(\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} \times \frac{2}{1} = 2\)

2. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất đó.

 

Lời giải chi tiết

 

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\) chiều dài

Diện tích:….m2

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều dài mảnh đất là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất là:

64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất là:

40 × 24 = 960 (m2)

Đáp số: 960 (m2)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu