Vở bài tập Toán 4 Chương 6 : Ôn tập

Bài 169 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 VBT toán 4 bài 169 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 1038 ; 4957 và 2495

   b) 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215

Lời giải chi tiết:

a) 1038 ; 4957  và 2495

   (1038 + 4957 + 2495) : 3 = 2830

b) 3806 ; 7542 ; 1093 và 4215

    (3806 + 7542 + 1093 + 4215) : 4 = 4164

Bài 2

Khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp năm là 93 tờ báo. Hỏi trung bình mỗi lớp mua bao nhiêu tờ báo, biết rằng khối lớp Bốn mua 174 tờ báo?

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Số báo khối lớp Ba mua là:

174 – 78 = 96 (tờ)

Số báo khối lớp Năm mua là:

174 + 93 = 267 (tờ)

Trung bình mỗi lớp mua số báo là:

(174 + 96 + 267) : 3 = 179 (tờ)

Đáp số: Mỗi lớp mua 179 tờ

Bài 3

Viết số điểm trung bình vào ô trống:


Lời giải chi tiết:

Bài 4

Một nhóm thợ lần đầu lĩnh 480 000 đồng và lần sau lĩnh 540 000 đônng. Hỏi trung bình mỗi người được lĩnh bao nhiêu tiền, nếu:

a) Nhóm đó có 3 người?

b) Nhóm đó có 4 người?

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Bài giải

a) Mỗi người được nhận số tiền là:

(480000 + 540000) : 3 = 340000 (đồng)

b) Mỗi người nhận được số tiền là:

(480000 + 540000) : 4 = 255000 (đồng)

Đáp số : a) 340 000 đồng

              b) 255 000 đồng

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài