Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)

Bình chọn:
4.1 trên 84 phiếu


Hỏi bài