1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bình chọn:
4.7 trên 112 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4 trang 3 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 3 SGK Toán 3. Bài 1: Điền vào ô trống sau đây..

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 4 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 4 sgk Toán 3 - Luyện tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 4 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, trang 6 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 9 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 9 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 10 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 10 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 11, 12 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 11, 12 SGK Toán 3. Bài 1: a) Tính độ dài đường gấp khúc...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 3. Bài 1: Đội Một trồng được 230 cây...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 SGK Toán 3. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Toán 3. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ (Trả lời theo mẫu)

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 17 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 SGK Toán 3. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 18 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất