Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)

Bình chọn:
4.2 trên 50 phiếu

Các chương, bài khácHỏi bài