Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 12 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các unit gồm:Pronunciation (Cách phát âm), Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp), Reading (Đọc), Speaking (Nói), Writting (Viết), Test your self (Kiểm tra),...
Bình chọn:
4.3 trên 174 phiếu

SBT tiếng Anh 12 mới tập 1

SBT tiếng Anh 12 mới tập 2

Các môn khác

Môn Công nghệ