CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL

Bình chọn:
4.5 trên 44 phiếu
Câu 4 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy xác định công thức phân tử, nhóm chức và công thức cấu tạo của A và B.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử

Xem chi tiết
Câu 6 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 6 trang 224 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong mỗi cặp chất sau đây chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn, tan trong nước tốt hơn, vì sao ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 229 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 229 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạo thành trong các trường hợp sau:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết các phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xác định công thức cấu tạo và thành phần % khối lượng của hai ancol trong hỗn hợp đó.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy chỉ ra những điểm bất hơp lý của các sơ đồ trên

Xem chi tiết
Câu 6 trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 6 trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau: a) Butyl metyl ete, butan-1,4-điol và etylen glicol (etan-1,2-điol)

Xem chi tiết
Câu 7* trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 7* trang 229 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế

Xem chi tiết
Bài 8 trang 229 Hóa học 11 Nâng cao Bài 8 trang 229 Hóa học 11 Nâng cao

Biết rằng ở ...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 232 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 232 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Khi thay nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nhóm OH thì được dẫn xuất hiđroxi. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi định nghĩa sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 233 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 233 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Gọi tên và phân loại chúng theo nhóm chức.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy đưa ra các bằng chứng thực nghiệm (viết phương trình hóa học của phản ứng) để chứng tỏ rằng:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cho phenol tác dụng với hiđro có xúc ác Ni và đun nóng thid thu được xiclohexanol. Viết phương trình hóa học của phản ứng và đề nghị phương pháp tách lấy xiclohexanol và thu hồi phenol còn dư (dựa vào tính chất vật lí và hóa học)

Xem chi tiết
Câu 5 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nhận biết các chất trong các nhóm sau đây dựa vào tính chất vật lí và hóa học của chúng: a) Phenol, etanol và xiclohexanol b) p-Crezol,glixerol và benzyl clorua

Xem chi tiết
Câu 6 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 6 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy tính thành phần phần tẳm của hỗn hợp ban đầu.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 235 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 235 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Hãy so sánh ancol với phenol về đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học đặc trưng và nêu nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau giữa chúng.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng benzen:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hiện nay trong công nghiệp người ta điều chế etano, và phenol như thế nào ? Viết sơ đồ phản ứng.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài