CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN

Bình chọn:
4.8 trên 58 phiếu
Câu 3 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và cho biết đã xảy ra các phản ứng nào?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy dùng công thức cấu tạo viết sơ đồ phản ứng.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau, viết sơ đồ phản ứng xảy ra:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 6 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu tính chất vật lí, thành phần và tầm quan trọng của dầu mỏ.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 203 SGK Hóa Học 11 Nâng cao Câu 2 trang 203 SGK Hóa Học 11 Nâng cao

Chọn câu đúng trong các sau:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 3 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy trình bày sơ lược về chưng cất dầu mỏ dưới áp suất thường (tên phân đoạn, số nguyên tử cacbon trong phân đoạn, ứng dụng của phân đoạn).

Xem chi tiết
Câu 4 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 4 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Vì sao đối với phân đoạn sôi cần phải chưng cất tiếp dưới áp suất cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 5 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Rifominh là gì ? Mục đích của rifominh ? Cho thí dụ minh họa.

Xem chi tiết
Câu 6 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 6 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền vào bảng so sánh crackinh nhiệt và crackinh xúc tác sau:

Xem chi tiết
Câu 7 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 7 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dầu mỏ khai thác ở thềm lục địa phía Nam có đặc điểm là nhiều ankan mạch dài và hàm lượng S rất thấp. Các nhận định sau đúng hay sai:

Xem chi tiết
Câu 8 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 8 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy chọn nguyên liệu (phân đoạn nào, ) và phương pháp (chưng cất, crackinh nhiệt, crackinh xúc tác) thích hợp cho các mục đích ghi trong bảng sau:

Xem chi tiết
Câu 9 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 9 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu thành phần và ứng dụng của khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí crackinh và khí lò cốc.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 10 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy tính xem cần phải hỗn hợp 1,0g xăng đó tối thiểu với bao nhiêu lít không khí (đktc) để đảm bảo sự cháy được hoàn toàn và khi đó tạo ra bao nhiêu lít khí

Xem chi tiết
Câu 11 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao Câu 11 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy giải thích sự biến đổi khối lượng riêng, áp suất hơi từ loại *gas* này sang loại *gas* khác.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài