Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Bình chọn:
4.7 trên 122 phiếu
Các nước phát xít trong giai đoạn 1931-1937 đã có những hoạt động xâm lược nào? Các nước phát xít trong giai đoạn 1931-1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 11. Các nước phát xít trong giai đoạn 1931-1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?

Xem chi tiết
Theo em, sự kiện Muy-ních được nhìn nhận, đánh giá như thế nào ? Theo em, sự kiện Muy-ních được nhìn nhận, đánh giá như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Lịch sử 11. Theo em, sự kiện Muy-ních được nhìn nhận, đánh giá như thế nào ?

Xem chi tiết
Sử dụng lược đồ (hình 43) để trình bày Sử dụng lược đồ (hình 43) để trình bày

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 94 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 94 SGK Lịch sử 11. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem chi tiết
Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941) Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 94 SGK Lịch sử 11. Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941)

Xem chi tiết
Cuộc tấn công của phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào ? Cuộc tấn công của phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 95 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ như thế nào? Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 11. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ như thế nào?

Xem chi tiết
Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào? Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 97 SGK Lịch sử 11. Khối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào?

Xem chi tiết
Nêu những sự kiện chính về cuộc phản Nêu những sự kiện chính về cuộc phản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 99 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trận phản công tại Xta-lin-grát: diễn biến và ý nghĩa Trận phản công tại Xta-lin-grát: diễn biến và ý nghĩa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 99 SGK Lịch sử 11. Trận phản công tại Xta-lin-grát: diễn biến và ý nghĩa

Xem chi tiết
Quân đội Nhật Bản bị đánh bại như thế nào? Quân đội Nhật Bản bị đánh bại như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Lịch sử 11. Quân đội Nhật Bản bị đánh bại như thế nào?

Xem chi tiết
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào? Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Lịch sử 11. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?

Xem chi tiết
Phát xít Đức đã bị tiêu diệt như thế nào ? Phát xít Đức đã bị tiêu diệt như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 101 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào ? Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào ?

Giải bài tập 2 trang 101 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học

Giải bài tập 3 trang 101 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại

Giải bài tập 1 trang 104 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam Nêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam

Giải bài tập 2 trang 104 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Sưu tầm một số tài liệu, văn kiện Đảng Sưu tầm một số tài liệu, văn kiện Đảng

Giải bài tập 3 trang 104 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài