Chương III. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bình chọn:
4.8 trên 102 phiếu
Lập bảng hệ thống về các tác giả, tác phẩm nổi tiếng thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật vào buổi đầu thời cận đại. Lập bảng hệ thống về các tác giả, tác phẩm nổi tiếng thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật vào buổi đầu thời cận đại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 38 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX: tên tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm tiêu biểu. Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX: tên tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm tiêu biểu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hôi không tưởng Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hôi không tưởng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội ? Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sĩ nổi tiếng thời cận đại. Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sĩ nổi tiếng thời cận đại.

Giải bài tập 1 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa thời cận đại: tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp và hạn chế- Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa thời cận đại: tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp và hạn chế-

Giải bài tập 2 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó. Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó.

Giải bài tập 3 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới

Giải bài tập 1 trang 46 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những điểm chung và riêng của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, hệ thống kiến thức...) Nêu những điểm chung và riêng của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, hệ thống kiến thức...)

Giải bài tập 2 trang 46 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Giải bài tập 3 trang 46 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến chính của phong Trình bày diễn biến chính của phong

Giải bài tập 4 trang 46 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất Lập bảng thống kê những diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập 5 trang 46 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài