Câu 6 trang 233 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy tính thành phần phần tẳm của hỗn hợp ban đầu.

Cho từ từ nước brom vào hỗn hợp gồm phenol và stiren đến khi ngừng mất mày thì hết 300,0 g dung dịch nước brom nồng độ 3,2%. Để trung hòa hỗn hợp thu được cần 14,4 ml dùng dịch NaOH 10% (\(D = 1,11g/{m^3}\)). Hãy tính thành phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu.

Giải

Số mol \(B{r_2}:{{300.3,2} \over {100.160}} = 0,06\) mol; số mol của \(NaOH:{{1,11.14,4.10} \over {100.40}} = 0,04\) mol

\(HBr + NaOH \to NaBr + {H_2}O\)          (3)

  0,04                   \( \leftarrow \) 0,04

Từ (3) \( \Rightarrow {n_{HBr}} = 0,04\) mol.

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{B{r_2}}} = 0,04\) mol \( \Rightarrow \) số mol \(B{r_2}\) tham gia phản ứng (2) là 0,02 mol.

\(\% {m_{{C_6}{H_5}OH}} = {{{{0,04} \over 3}.94} \over {{{0,04} \over 3}.94 + 0,02.106}}.100\%  = 37,15\% \)

\(\% {m_{stiren}} = 100\%  - 37,15\%  = 62,85\% \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 55: Phenol

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài