Câu 2 trang 224 SGK Hóa Học 11 Nâng cao


Gọi tên thay thế, tên thông thường (nếu có) và cho biết bậc của các ancol sau:

Gọi tên thay thế, tên thông thường (nếu có) và cho biết bậc của các ancol sau:

a)\(C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}OH\)                              

b) \(C{H_3}CH(OH)C{H_2}C{H_3}\)          

c) \({(C{H_3})_3}COH\)                                            

d) \({(C{H_3})_2}CHC{H_2}C{H_2}OH\)

e) \(C{H_2} = CH - C{H_2}OH\)                             

g) \({C_6}{H_5}C{H_2}OH\)

Giải

 

Công thức cấu tạo

Tên – gốc chức (gốc chức)

Tên thay thế

Bậc

\(C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}OH\)

Ancol butylic

Butan-1-ol

I

\(C{H_3}CH(OH)C{H_2}C{H_3}\)

Ancol see-butylic

Butan-2-ol

II

\({(C{H_3})_3}COH\)

Ancol ter-butylic

2-metyl-propan-2-ol

III

\({(C{H_3})_2}CHC{H_2}C{H_2}OH\)

Ancol isoamylic

3-metyl butan-1-ol

I

\(C{H_2} = CH - C{H_2}OH\)

Ancol alylic

Propen-1-ol

I

\({C_6}{H_5}C{H_2}OH\)

Ancol benzylic

Phenyl metanol

I

Loigiaihay.com

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài