Câu 1 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy thiết lập biểu thức tính giá trị đối với dẫn xuất halogen

a) Hãy thiết lập biểu thức tính giá trị  đối với dẫn xuất halogen (xem bài \(\left( {\pi  + v} \right)\) tập 1 ở bài 44)

b) Tính \(\left( {\pi  + v} \right)\) đối với các chất sau: \({C_6}{H_6}C{l_6},{C_5}{H_5}Cl,{C_8}{H_5}B{r_3},{C_{12}}{H_4}C{l_4}{O_2}\)

Giải

a) Công thức củau dẫn xuất halogen \({C_x}{H_y}C{l_u}.\) Biểu thức tính giá trị \(k = \left( {\pi  + v} \right)\)

\(k = \left( {\pi  + v} \right) = {1 \over 2}\left[ {2x + 2 - \left( {y + u} \right)} \right]\). Số nguyên tử oxi không ảnh hưởng đến k.

b) Áp dụng công thức tren ta tính được giá trị k của \({C_6}{H_6}C{l_6},{C_5}{H_5}Cl,{C_8}{H_5}B{r_3},{C_{12}}{H_4}C{l_4}{O_2}\) lần lượt là 1, 3, 5 và 9

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài