Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.9 trên 85 phiếu
Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 125 SGK Lịch sử 11. Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

Xem chi tiết
Tóm lược diễn biến 2 giai đoạn của phong trào Cần vương Tóm lược diễn biến 2 giai đoạn của phong trào Cần vương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 128 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến chính của khởi nghĩa Bãi Sậy Trình bày diễn biến chính của khởi nghĩa Bãi Sậy

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Mô tả cấu trúc của căn cứ Ba Đình Mô tả cấu trúc của căn cứ Ba Đình

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Ba Đình Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Ba Đình

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Hương Khê Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Hương Khê

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 133 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 133 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Yên Thế Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Yên Thế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 135 SGK Lịch sử 11. Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Yên Thế

Xem chi tiết
Cách tổ chức và chiến đấu của nghĩa quân Bãi Sậy Cách tổ chức và chiến đấu của nghĩa quân Bãi Sậy

Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc

Giải bài tập 2 trang 136 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm

Giải bài tập 3 trang 136 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết


Gửi bài