Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Bình chọn:
4.7 trên 48 phiếu


Gửi bài