Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu

Bình chọn:
4.6 trên 56 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tập đọc: Sầu riêng

Giải câu 1, 2, 3 bài Sầu riêng trang 34 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào?

Xem lời giải

Chính tả (Nghe - viết): Sầu riêng

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả (Nghe - viết): Sầu riêng trang 35 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)l hay n? b)ut hay uc?

Xem lời giải

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Giải bài tập Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Viết một đoạn độ 5 câu về một loại trái cây mà em thích, trong đoạn văn có dùng một số câu kể Ai thế nào?

Xem lời giải

Kể chuyện: Con vịt xấu xí

Giải câu 1, 2, 3, 4 Kể chuyện: Con vịt xấu xí trang 37 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3. 3. Kể lại toàn bộ câu chuyện Con vịt xấu xí

Xem lời giải

Tập đọc: Chợ tết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Chợ tết trang 38 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào?

Xem lời giải

Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối

Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối trang 39 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Đọc lại ba bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, Bãi ngô, Cây gạo) và nhận xét:a) Tác giả mỗi bài văn quan sát cây theo trình tự như thế nào?

Xem lời giải

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Cái đẹp

Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Cái đẹp trang 40 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Tìm các từ: a. Chỉ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật

Xem lời giải

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Câu 2. Viết một đoạn văn tả lá, thân hay gốc của một cây mà em yêu thích.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn