Tiếng Anh lớp 10 Unit 14: The World Cup

Speaking - Unit 14 trang 145 SGK Tiếng Anh 10


Task 2: Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn vào bảng bên dưới. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

B. SPEAKING

Task 1: Look at the pictures. What do you know about these football learns.

(Nhìn vào các hình. Em biết gì về những đội bóng đá này?)

Hướng dẫn giải:

These pictures are about the teams that took part in the 2002 World Cup.

Picture 1 : England            Picture 2 : Italy

Picture 3: France                 Picture 4 : German

Tạm dịch:

Những hình ảnh này nói về các đội tham gia World Cup 2002.

Hình 1: Anh           Hình 2: Ý

Hình 3: Pháp         Hình 4: Đức

Task 2: Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions.

(Làm việc từng đôi. Nhìn vào bảng bên dưới. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

A : Where was the World Cup held in 1934?

B : It was held in Italy.

A : Which team played in the final match? 

B : They were Italy and Czechoslovakia.

A : Which leam won the championship?

B : It was Italy.

A : What was the score of the match?

B : It was 2 - 1.

Tạm dịch:

A: World Cup được tổ chức vào năm 1934 ở đâu?

B: Nó được tổ chức ở Ý.

A: Đội nào chơi trong trận chung kết?

B: Họ là Ý và Tiệp Khắc.

A: Đội nào giành chức vô địch?

B: Đó là Ý.

A: Điểm số của trận đấu là bao nhiêu?

B: Đó là 2 - 1.

Task 3: Work in groups. Take turns to talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2.

(Làm việc từng nhóm. Thay phiên nói về những đội thắng ở Cúp Thế Giới, dùnng thông tin ở bảng ở Bài tập 2.)

Hướng dẫn giải:

A: The fourth World Cup was held in Brazil in 1950. The two learns in the final match were Brazil and Uruguay. And Uruguay won the final match with the score 2-1.

B: The tenth World Cup was held in West Germany in 1974. The final match was between West Germany and Netherlands. And West Germany defeated Netherlands by 2 to 1.

C: The seventeenth World Cup was first held in Asia and jointly hosted by two countries Japan and Korea in 2002. The final match was between Brazil and Germany. And Brazil won the championship by defeating Germany by two to none.

Tạm dịch:

A: World Cup lần thứ tư được tổ chức tại Brazil vào năm 1950. Hai đội trong trận chung kết là Brazil và Uruguay. Và Uruguay thắng trận chung kết với tỉ số 2-1.

B: World Cup thứ mười được tổ chức tại Tây Đức năm 1974. Trận chung kết giữa Tây Đức và Hà Lan. Và Tây Đức đánh bại Hà Lan tỉ số 2 - 1.

C: World Cup lần thứ 17 được tổ chức lần đầu tiên ở châu Á và được tổ chức chung bởi hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc vào năm 2002. Trận chung kết giữa Brazil và Đức. Và Brazil đã giành chức vô địch bằng cách đánh bại Đức với tỉ số 2-0.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 40 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài