Listening - Unit 14 trang 147 SGK Tiếng Anh 10


Task 1: You will hear some information about Péle. a famous Brazilian football player. Listen and complete the table below.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Before You Listen

Name some of the most famous football players in the world. Who do you like best? Why?

(Nói tên một vài cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới. Em thích ai nhất? Tại sao?)

● Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

goal-scorer             hero                      ambassador

kicking                   retirement             promote

Lời giải chi tiết:

The most famous football players in the world: Pélé, Platini.

Among them, I like the player Pelé best. Because through the films about him, I find that he was a skillful and talented player. He seemed to be born to play football. How skillfully he played in a match! Personally, he concluded the ball through a lot of players of the other team and directly to the goal and made a score dramatically after some tricks to deceive the goalkeeper. I think till now there has probably been no such a talented player!

Tạm dịch:

Những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất trên thế giới: Pélé, Platini.

Trong số các cầu thủ, tôi thích Pelé nhất. Bởi vì qua những bộ phim về anh ấy. Tôi thấy anh ấy là một người chơi khéo léo và tài năng. Anh dường như là sinh ra để chơi bóng đá. Anh ấy chơi thật khéo léo trong một trận đấu! Theo cá nhân, anh đá bóng qua rất nhiều cầu thủ của các đội khác và trực tiếp đến mục tiêu và ghi một số điểm đáng kể sau khi một số thủ thuật để lừa thủ môn. Tôi nghĩ cho đến bây giờ có lẽ không có một người chơi tài năng như vậy!

While

While You Listen

Task 1You will hear some information about Péle. a famous Brazilian football player. Listen and complete the table below.

(Em sẽ nghe một số thông tin về Pelé, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Bra-zin. Nghe và điền bản dưới đây.)

Year

Events

(1)

Born in Brazil

1956

(2)

(3)

First world club championship

(4)

1,200th goal

1977

(5)

Phương pháp giải:

Tapescript: 

Pelé is considered one of the greatest football payers of all time. He was born in 1940 in Brazil. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball. He joined a Brazilian Football Club in 1956, and in 1962 he led the team to its first world cup championship. Pelé became the only player to participate in three World Cups in 1958, 1962 and 1970. By 1974, Pelé had score 1,200 goals and became a Brazilian national hero. He played for an American football club for two years before he retired in 1977. Later Pelé became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sports activities.

Tạm dịch bài nghe:

Pelé được coi là một trong những người chơi bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông sinh năm 1940 tại Brazil. Là một cầu thủ bóng đá, Pelé nổi tiếng với cú đá mạnh mẽ và kiểm soát bóng. Ông gia nhập Câu lạc bộ bóng đá Brazil năm 1956, và năm 1962, ông dẫn dắt đội vô địch cúp thế giới đầu tiên. Pelé trở thành người chơi duy nhất tham gia ba World Cup vào năm 1958, 1962 và 1970. Đến năm 1974, Pelé đã ghi được 1.200 bàn và trở thành một anh hùng người Mỹ gốc Brazil. Ông đã chơi cho một câu lạc bộ bóng đá Mỹ trong hai năm trước khi ông nghỉ hưu năm 1977. Sau đó Pelé đã trở thành một đại sứ quốc tế cho môn thể thao, làm việc để thúc đẩy hòa bình và sự hiểu biết thông qua các hoạt động thể thao thân thiện.

Lời giải chi tiết:

Year (Năm)

Events (Sự kiện)

(1) 1940

Bom in Brazil (sinh ra ở Brazil)

1956

(2) joined 11 Brazilian football club (tham gia 11 CLB bóng đá Brazil)

(3) 1962 

First world club championship (Vô địch World Cup đầu tiên)

(4) 1974

1,200th goal (ghi bàn thắng thứ 1200)

1977

(5) retired (nghỉ hưu)

Task 2

Task 2: Listen again and answer the following questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What was Pelé famous for as a football player?

(Pelé nổi tiếng như một cầu thủ bóng đá là vì gì?)

2. How many World Cups did he participate in?

(Ông tham gia bao nhiêu World Cup?)

3. Where did he play football before he retired?

(Ông chơi bóng đá ở đâu trước khi nghỉ hưu?)

4. What did Pelé do after his retirement?

(Pelé đã làm gì sau khi nghỉ hưu?)

Lời giải chi tiết:

1. As a football player, Pélé was famous for his skill in controlling and managing the ball.

(Là một cầu thủ bóng đá, Pélé nổi tiếng với kỹ năng kiểm soát bóng của mình.)

2. He participated in three World Cups.

(Ông tham gia ba World Cup.)

3. He played for an American football club before he retired.

(Ông chơi cho một câu lạc bộ bóng đá Mỹ trước khi nghỉ hưu.)

4. He became an international ambassador for sports, working to promote peace and understanding through friendly sports activities.

(Ông trở thành một đại sứ quốc tế về thể thao, làm việc để thúc đẩy hòa bình và hiểu biết thông qua các hoạt động thể thao thân thiện.)

After

After You Listen

Talk about the milestones in Pele’s life.

(Sau khi em nghe. Nói về những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Pélé.)

Lời giải chi tiết:

Pélé was born in 1940 in Brazil and he joined a Brazilian football club in 1956. Then six years later, he led the team to its first world cup championship. He was the only player to participate in three World Cups in 1958,1962 and 1970. By 1974. he had scored 1,200 goals. And in 1975, he played for an American football club and he retired in 1977.

Tạm dịch:

Pélé sinh năm 1940 tại Brazil và ông gia nhập câu lạc bộ bóng đá Brazil năm 1956. Sau đó sáu năm sau đó, ông đã dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch WC đầu tiên của mình. Ông là cầu thủ duy nhất tham gia ba World Cup vào năm 1958,1962 và 1970. Năm 1974 ông đã ghi được 1.200 bàn thắng. Và năm 1975, ông chơi cho một câu lạc bộ bóng đá Mỹ và nghỉ hưu năm 1977.


Bình chọn:
4 trên 55 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.