Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks - Công viên quốc gia

Câu điều kiện loại 3 - Conditional sentences type 3


Câu điều kiện loại 3 được dùng diễn tả điều kiện không thật hay trái với thực tế trong quá khứ.

CONDITIONAL SENTENCE type 3 (Câu điều kiện loại 3)  

  1. Form (Dạng)

           “If” clause              main clause
           past perfect           past of modal + have + subjunctive p.p.
                                      (past conditional tense)

*past perfect subjunctive (Quá khứ hoàn thành giả định): HAD + p.p.

*past conditional tense (thì quá khứ điều kiện): Past of modal + have + p.p.

2.Use (Cách dùng):

  Câu điều kiện loại 3 được dùng diễn tả điều kiện không thật hay trái với thực tế trong quá khứ.

         e.g.: If he had studied hard last term, he would have done the test well.

(Nếu anh ấy học chăm học kỳ vừa qua, anh ấy đã làm bài kiểm tra tốt.)

               We would have gone on a picnic yesterday if it hadn’t rained.                           (Hôm qua chúng tôi đã đi dã ngoại nếu trời không mưa.)

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài