Tiếng Anh lớp 8 Mới Unit 5: Festivals In Viet Nam - Lễ hội ở Việt Nam

Skills 1 trang 54 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới


Bên dưới là những hình ảnh từ website về những lễ hội ở Việt Nam. Làm theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Below are pictures from websites about festival in Viet Nam. Work in groups to answer the following questions.

(Bên dưới là những hình ảnh từ website về những lễ hội ở Việt Nam. Làm theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau.)

Hướng dẫn giải:

1. They are doing worshipping ceremony.

Tạm dịch:Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?

Họ đang làm nghi lễ thờ cúng.

2. Hung King. 

Tạm dịch:Mọi người thờ cúng ai ờ Lễ hội đền Hùng?

Vua Hùng.

3. Buddha. 

Tạm dịch:Mọi người thờ cúng ai ở lễ hội chùa Hương?

Đức Phật.

Tạm dịch:

A. Lễ hội đền Hùng

B. Lễ hội chùa Hương 

Bài 2

Task 2. Now read the information about these festivals to check your ideas.

(Bây giờ đọc thông tin về những lễ hội để kiểm tra ý kiến của em.)

Tạm dịch:

A. Lễ hội đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba, Âm lịch ở Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức để thờ cúng Vua Hùng những người đã dựng nước và là những vị vua đầu tiên của đất nước. Lễ hội có đám rước từ chân núi Nghĩa Linh cho đến Đền thượng trên đỉnh núi. Ở đây có nghi lễ vật hương và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả cúng các Vua Hùng. Tuy nhiên cũng có nhiều hoạt động vui như cánh tre, điệu nha; sư tử, đấu vật và trình diễn hát xoan.

B. Lễ hội Phật giáo được tổ chức hàng nám và kéo dài 3 tháng từ tháng Giêng đến tháng Ba Âm lịch. Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp các nơi trong nước và từ nước ngoài tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa. Ngoài nghi lễ, người ta còn tham gia những hoạt động như leo núi, khám phá hang động, chụp hình cảnh đẹp.

Bài 3

Task 3. Find words / phrases in the passages that have similar meaning to these words or phrases.

(Tìm những từ/ cụm từ trong đoạn văn mà có ý nghĩa tương tự với những từ hoặc cụm từ này.)

Hướng dẫn giải:

1. kings = emperors

Tạm dịch:vua

2. includes as an important part of something = features

Tạm dịch:bao gồm như một phần quan trọng của cái gì đó

3. interesting, full of fun = joyful 

Tạm dịch:thú vị

4. from abroad = from overseas 

Tạm dịch:nước ngoài

5. going for a long walk = hiking 

Tạm dịch: leo

6. natural surroundings = scenery 

Tạm dịch:cảnh thiên nhiên

Bài 4

Task 4. Read the information again and answer the following questions.

(Đọc thông tin lần nữa và trả lời câu hỏi sau.)

Hướng dẫn giải:

1. The Hung King Temple festival takes place from 8th to 11thday of the third lunar month. 

Tạm dịch: Khi nào lễ hội đền Hùng diễn ra?

Lễ hội đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba, Âm lịch.

2. Incense, specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays. 

Tạm dịch: Cái gì có trong lễ vật vua Hùng?

Nhang, những đặc sản như bánh chưng, bánh dày và mâm ngủ quả.

3. Because there are many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

Tạm dịch: Tại sao thật thú vị khi đến Lễ hội đền Hùng?

Bởi vì có nhiều hoạt động thú vị như cánh tre, múa sư tử, đấu vật và trình diễn hát xoan.

4. People join the procession and make offerings of incense, flower, fruit and candles.

Tạm dịch: Người ta làm gì để thờ cúng Đức Phật ở lễ hội Chùa Hương?

Người ta tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến.

5. Eploring caves. 

Tạm dịch:Những hoạt động nào ớ lễ hội Chùa Hương mà bạn thích nhất?

Khám phá hang động.

Bài 5

Task 5. a. Work in pairs. Your teacher is organising a trip. You have two options: going to Huong Pagoda or going to Hung King Temple. You have to decide the following.

(Làm theo cặp. Giáo viên của em đang tổ chức một chuyến đi. Em có 2 lựa chọn: đi chùa Hương hoặc đi Đền Hùng. Em phải quyết định như sau:)

Tạm dịch:

1. Nơi nào bạn thích đi hơn? Giải thích sự lựa chọn của bạn.

Tôi thích đi chùa Hương hơn bởi vì tôi thực sự muốn đi du lịch dọc suối Yến bàng thuyền. Còn bạn thì sao?

2. Bạn mang thứ gì theo? Tại sao?

Tôi nghĩ là chúng tôi nên mang theo một chai nước bởi vì chúng tôi sẽ cần nó khi chúng tôi leo núi.

b. Now report your decisions to the class. Which location is more popular and why?

(Báo quyết định của em cho lớp.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 219 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài